Non-discriminatie is een thema dat ook op de werkvloer meer en meer aan belang wint. Maar wat betekent non-discriminatie nu eigenlijk in de praktijk? Hoe maak je er als bedrijf werk van? Veel gestelde vragen waarop de 4 instrumenten hieronder een antwoord geven. Aan u om er nuttig gebruik van te maken!


​​​​​​​Intersectorale handleiding Non-discriminatie

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,...We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op, zowel op de werkvloer als daarbuiten. 

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens en 20 andere sectoren hebben een handleiding Non-discriminatiecode opgemaakt. 

Deze handleiding helpt je als bedrijf op weg en geeft je richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.

Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Als je wil werken aan “diversiteit” is het de bedoeling om binnen uw onderneming gelijke kansen te bevorderen op duurzame loopbanen voor iedereen.

Om diversiteit te bevorderen zijn tal van acties mogelijk

 • Uitbreiding van wervingskanalen
 • Wegwerken van drempels in de sollicitatieprocedure
 • Opstellen van een onthaalbrochure en/of checklist onthaal
 • Opleiden en inzetten van objectieve werkplekbegeleiders voor kandidaat-chauffeurs en in het magazijn
 • Visualiseren van werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen
 • Ontwikkelen en invoeren van een competentiebeleid
 • Training voor leidinggevenden in het aansturen van diverse teams
 • ...
Deze acties zullen u de mogelijkheid bieden om : 
 • vacatures sneller ingevuld te krijgen
 • nieuwe talenten te ontdekken
 • uw huidige medewerkers te motiveren
 • de waarden van uw bedrijf te versterken

De brochure kan hieronder gedownload worden.


Bestand

Handleiding non-discriminatiecode

brochure downloaden
www.vreemdevragen.be
VREEMDE VRAGEN...
De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond.
Werkgevers stellen zich allerlei vragen vreemde vragen…
De website https://www.vreemdevragen.be/ is een verzameling van feiten en cijfers, tools en allerlei praktijkvoorbeelden. 
Neem gerust een kijkje en vind de antwoorden op al uw “vreemde vragen”.

Aan het werk met een handicap

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, creëerde de brochure "Aan het werk met een handicap : redelijke aanpassingen op het werk".

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Deze brochure is bedoeld om het begrip ‘redelijke aanpassingen’ bekend te maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen. 
Bestand

Brochure "Aan het werk met een handicap"

brochure downloaden
Ediv-tool

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ontwikkelde een online-opleiding over de antidiscriminatiewetgeving.

Aan de hand van concrete situaties leert u wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen.
U krijgt een antwoord op vragen zoals
 • mag een werkgever een goede werknemer van buitenlandse afstamming binnen de firma een andere functie geven, omdat klanten deze persoon niet graag zien komen?
 • als een werkgever een werknemer wenst aan te werven die in aanmerking komt voor een kostenreductie in het kader van welbepaalde banenplannen, moet de werkgever dit dan ook expliciet in de vacature vermelden?
 • wat kan u best doen wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met pesterijen, intimidatie en racisme?

Werkgevers, personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en werknemersafgevaardigden kunnen deze opleiding gratis volgen en raadplegen.
De onderwerpen rekrutering, selectie, team-management, vorming, promotie en ontslag worden uitgediept. Iedereen krijgt nuttige tips waarmee je in de praktijk aan de slag kan gaan.

U vindt de online-opleiding op http://www.ediv.be/index.php?lang=nl